Hvorfor delta? - Content Marketing Manager

Hvorfor delta på
Content Marketing Manager?

Content marketing er å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold i egne kanaler. Målet er å tiltrekke seg, engasjere og beholde en definert målgruppe som skal bidrar til en kundeatferd som er forankret i bedriftens strategiske forretningsmål.

Kjetil Grønbakken

«Etter å ha jobbet praktisk med content og kanaler i flere år, så har det vært svært nyttig å få på plass praktisk teoretisk tilnærming. Kurset har hatt engasjerende forelesere og spennende tema, som har gitt meg masse nyttig tips å bruke i hverdagen. Ikke minst har også kurset gitt meg nyttig planleggingsverktøy å bruke videre.» Kjetil Grønbakken, Marketing- og Kommunikasjonssjef i Heidenreich AS.

«Content Marketing-kurset har gitt meg kompetansen til å utarbeide en tydelig strategi, produsere og distribuere godt innhold som bygger trafikk og kunderelasjoner. Veldig inspirerende og dyktige kursholdere!» Hilde Elise Huse, Senior i markedsføring.

«En meget nyttig utdanning, som gir en umiddelbar innsikt innen innholdsmarkedsføring og hvordan dette kan/skal brukes. Vi fikk med oss gode verktøy, som man kan starte å jobbe med umiddelbart. Et komprimert og bra Content Marketing-kurs.» Hege Moland, Tarkett AS.

«Totalt seks kursdager hvor man møter mange dyktige og engasjerte forelesere fra bransjen. Jeg fikk mange gode råd og ideer til hvordan vi må jobbe bedre. Jeg fikk bekreftet at en del av arbeidet vi gjør er riktig, vi fikk nettsider og bøker for mer læring - og et nettverk for tips, råd og enda mer læring. Tommel opp!» Sofie Vatle, Markedskoordinator i Millum AS.


  • 7 moduler over 13 dager med helhetlig innsikt i Content Marketing. 
 Gjennom 7 moduler får deltakerne ny innsikt, kunnskap og ferdigheter innen strategi, storytelling, innholdsproduksjon, native advertising, influencer marketing, analyse og måling.
  • 10-15 fagansvarlige som representerer noen av Norges og Nordens dyktigste innen Content Marketing.
    Du vil få en helhetlig innsikt i og lære om det som fungerer innen innholdsmarkedsføring gjennom undervisning, gruppearbeid og erfaringsutveksling.
  • Du vil få utarbeidet en tydelig og effektiv Content Marketing-strategi. 
 Alle deltakere jobber med sin strategi gjennom kurset, leverer den inn og får en faglig tilbakemelding etter endt kurs.
  • Du vil alltid få tilgang til nye og oppdaterte presentasjoner, og inviteres til nye sesjoner i fremtiden.
  • Du får et medlemsskap i Content Marketing Norge, som gir rabatt på alle arrangementer i fremtiden.
  • Du blir invitert inn i en interaktiv gruppe/forum på Facebook. Her deles nye idéer, tips og råd. Man kan også stille spørsmål til alle fagansvarlige.

7 fagbøker er inkludert i pensum:

Skriv så det selger
Christine Calvert

Content Marketing för alla
Pontus Staunstrup

The Content Formula
Michael Brenner

Epic Content Marketing
Joe Pulizzi

Killing Marketing
Robert Rose & Joe Pulizzi

Everybody Writes
Ann Handley

Effektiv nettskriving
Ove Dalen

Bli en sertifisert Content Marketing Manager

For å bli sertifisert som Content Marketing Manager skal deltaker utvikle eller videreutvikle bedriftens Content Marketing-strategi gjennom kurset. De fagansvarlige representerer noen av de fremste i Norden. Alle som fullfører kurset og som leverer inn strategien blir godkjent. Sertifiseringen er et bevis på at deltakeren har vist at man innehar den nødvendige kompetansen til å lykkes i en satsing på Content Marketing.

Påmelding er bindende. Vi tar forbehold om justeringer/endringer.