CMM

Sindre Kjosås

Sindre er i dag senior SEO og CRO spesialist i s360 (Tidligere Sempro AS). Han har tidligere vært fagansvarlig og senior SEO-spesialist i RED Performance. Han jobber med å hente inn og analysere data som gir innsikten man trenger for å opparbeide en lønnsom synlighet i søk. Dette settes i praksis gjennom tiltak som går inn under de tre grunnpilarene i faget: godt innhold, lenker og teknisk SEO. Sindre har vært involvert i store innholdsprosjekt og migreringsprosesser for kunder, hele veien fra kartlegging til implementering. Han er trolig Norges eneste SEO-spesialist som skriver nynorsk.